شهریور 21, 1401

تریگیت، بستری برای رشد و توسعه استارتاپ‌ها با نگاه برابر‌سازی فرصت‌ها و امکانات

رونمایی از بستر آنلاین رشد،توسعه و شتابدهی شناسا، تریگیت به منظور حمایت و شکوفایی ظرفیت‌های بالقوه استارتاپ‌ها در سراسر ایران