آذر 12, 1397

اعطای نشان طلایی و رتبه اول حوزه سلامت در نخستین رویداد رقابت علمی کنز به شرکت پداسیس

در اولین دوره رقابت، با پایان داوری در 5 کمیته تخصصی، از میان بیش از 1000 طرح دریافت شده از کشور‌های اسلامی، 15 اثر را به عنوان آثار منتخب اولین […]