بهمن 27, 1401

سرمایه‌گذاری مشترک شناسا و صندوق نفت در حوزه انرژی

شناسا با همکاری صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت در حوزه‌ی انرژی، اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک در شرکت پاترونت کرده است.