بهمن 2, 1401

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل شناسا برگزار شد

جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل شناسا با حضور دکتر شهاب جوانمردی و با تقدیر از یک دهه زحمات دکتر حامد ساجدی برگزار شد.