تیر 15, 1397

حضور مجموعه شناسا در هفتمین دوره نمایشگاه INOTEX 2018

بوستان گفتگوی تهران، میزبان هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری موسوم به INOTEX 2018 در تیرماه 1397 بود. در این رویداد اجزای مختلف و مهم اکوسیستم نوآوری و […]