معرفی شرکت

آسانیسم پلتفرمی واسط بین مشتری و موسسه پرستاری است. در واقع در آسانیسم موسسات به معرفی خود و ارائه لیست خدمات، قیمت و پرستاران می‌پردازند و زمانی که مشتری، نیاز به خدمات پرستاری یا پزشکی در منزل داشته باشد، می‌تواند با انتخاب خدمت مورد نیاز، لیستی از موسسات ارائه دهنده در اطراف خود را به همراه قیمت و نظرات سایر کاربران مشاهده و آن خدمت را دریافت کند.

برند تجاری: آسانیسم

حوزه فعالیت اصلی: پلتفرم ارائه دهنده خدمات پرستار سالمند و پرستار کودک در منزل

 

وب سایت

دستاوردها

 
  • 3250 ماه ارائه خدمت مراقبتی و 2350 ارائه خدمت بالینی
  • همکاری با 20 موسسه پرستاری