گذار از رویکرد زنجیره ارزش به اکوسیستم نوآوری در حوزه کشاورزی

نخستین رویداد فناوری های نوین کشاورزی (NAT) در مردادماه سال جاری با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه فناوری‌های نوین کشاورزی به همت پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و با همکاری ستاد توسعه زیست فناوری و با حضور بازیگران مختلف اکوسیستم نوآوری کشاورزی برگزار شد.

در این رویداد، پنلی با عنوان فناوری های نوین کشت بافت با حضور دکتر حامد ساجدی؛ مدیرعامل شناسا و نایب رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران و نیز مدیران نهادهای حاکمیتی و خصوصی در حوزه کشاورزی برگزار شد. در این نشست، حوزه کشاورزی و چالش‌های آن به عنوان یکی از صنایع سنتی که نقش مهمی نیز در تولید ناخالص داخلی کشور دارد از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر حامد ساجدی در این نشست، در سخنان خود، حوزه کشاورزی را از دغدغه‌های جدی در شناسا دانست و ضمن اشاره به خدمات قابل ارائه در این بخش، لازمه حل چالش‌های دسترسی به منابع برای نوآوری در این حوزه را در گذار از رویکرد زنجیره ارزش به اکوسیستم نوآوری عنوان کرد و افزود: مطالعات اخیر نشان می‌دهد بازیگران مختلفی باید در این اکوسیستم به نقش‌آفرینی بپردازند. در یکی از مدل‌ها که با اقتباس از اکوسیستم نوآوری کشاورزی در کالیفرنیا تهیه شده است نهادهای مختلفی تاثیرگذار هستند.

در این رویکرد، مزارع به عنوان آزمایشگاه نوآوری، محل اتصال مستقیم نوآوری در قالب استارتاپ‌ها به مزرعه خواهد بود، شتابدهنده ها و سرمایه‌گذاران خطرپذیر با هدف ترویج و تامین مالی نوآوری، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی به عنوان مراکز تولید دانش و شرکت های بزرگ با تامین تجهیزات و مواد شیمیایی بازیگران اکوسیستم نوآوری کشاورزی خواهند بود. همچنین نهاد سیاستگذار، تعیین کننده سیاست‌های کلی  بوده و نقش مهمی در تسهیلگری ساخت این زیست بوم به عهده خواهد داشت.

در حاشیه این نمایشگاه، شرکت پارس زیست الکترومغناطیس از شرکت‌های سبد سرمایه شناسا در غرفه‌ای با ارائه محصولاتی در خصوص کاربرد الکتروپوریشن در کشاورزی نوین، حضور یافت.

این رویداد با هدف توسعه، ترویج، انتشار و هم افزایی فناوری های نوین کشاورزی و روش‌های نوآوری و تحقیق و توسعه باز فیمابین بخش خصوص و مرکز تحقیقاتی و پژوهشی برگزار شد.