جایزه نقطه طلایی شناسا طبق روال سال‌های پیشین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی به تیم‌های برتر جشنواره اهدا شد.
سید حمیدرضا علوی، معاون سرمایه‌گذاری شناسا به‌عنوان نماینده شرکت در این رویداد حضور داشت و جایزه نقطه طلایی شامل جایزه نقدی و لوح تقدیر را به 3 تیم منتخب جشنواره اهدا کرد.
رویکرد حمایتی شناسا طی این سال‌‎ها در جشنواره شیخ بهایی در قالب اهدای جایزه نقطه طلایی و حضور در کمیته‌های داوری و سرمایه‌گذاری این رویداد بوده است.
شناسا در جایگاه یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر، با حمایت از شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان در راه ارتقای زیست‌بوم فناورانه کشور تلاش کرده و با حضور در جشنواره ملی شیخ بهایی، بر حضور و حمایت سرمایه‌گذاران از شرکت‌های فناور و طرح‌های نوآورانه تأکید دارد.


هفدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی در تاریخ 20 و 21 اردیبهشت ماه سال جاری در مهمانسرای تاریخی عباسی اصفهان برگزار شد. این جشنواره با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای حل مسائل و چالش‌های اساسی کشور برگزار می‌شود. شناسایی و معرفی واحدهای فناور موفق به سرمایه‌گذاران، یکی از اهداف اساسی این رویداد جهت توسعه فناوری و حمایت از ایده‌های دانش‌بنیان است.