مشارکت همراهانه شناسا در طرح مسئولیت اجتماعی نوروزی

شناسا در راستای مسئولیت اجتماعی سازمانی خود، بودجه هدایای نوروزی سال 1398را به پیاده سازی پروژه های آب رسانی به روستاهای محروم مناطق جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان اختصاص داده است.

بدین ترتیب این مجموعه مفتخر است تا با ایمان به ارزش آفرینی در شرایط دشوار، مشارکت همگی همراهان و دوستان خود در این طرح خداپسندانه را اعلام نماید. امید است تا با دعای خیر خانواده های این عزیزان شاهد آبادانی بیش از پیش مناطق محروم در کشور باشیم.