طرح‌های نوآورانهکارآفرینان گرامی می توانند فرم مربوطه اطلاعات خود را در سامانه ثبت طرح نوآورانه شناسا به آدرس زیر ثبت نمایند و پس از تکمیل به صورت تلفنی با کارشناسان ما در ارتباط باشند.

سامانه ثبت طرح شناسا

طرح‌‌های شرکت‌هاکارآفرینان گرامی می توانند فرم مربوطه اطلاعات خود را در سامانه ثبت طرح نوآورانه شناسا به آدرس زیر ثبت نمایند و پس از تکمیل به صورت تلفنی با کارشناسان ما در ارتباط باشند.

سامانه ثبت طرح شناسا

پیگیری تلفنی


—   اشخاص حقیقی و حقوقی

در مرحله ارزیابی فرصت پیگیری مرحله به مرحله به جهت تبادل شفاف اطلاعات و ارائه آخرین وضعیت بررسی طرح کسب و کاری وجود خواهد داشت