شناسا با همکاری صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک در شرکت پاترونت کرده است.

پاترونت پلتفرمی جهت فروش تجهیزات نفت و گاز است که در حوزه انرژی فعالیت می‌کند و این هم‌سرمایه‌گذاری می‌تواند در فرایند توسعه ارتباط اکوسیستم کارآفرینی با حوزه‌های انرژی تأثیرگذار باشد.

تزریق نوآوری در صنعت به‌عنوان یکی از رویکردهای شرکت شناسا می‌تواند در رشد صنایع کشور و همین طور بالندگی فضای کارآفرینی تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشد. در همین راستا شرکت شناسا با تأکید بر لزوم ارتباط با صنعت، همواره کوشیده است از طریق ایجاد هم‌افزایی بین فضای کارآفرینی و صنایع کشور، در راه رشد و توسعه این اکوسیستم قدم بردارد.

بر همین اساس نیز با تأکید بر حوزه انرژی، از کسب‌وکارهای فناورانه‌ای که در این زمینه فعالیت می‌کنند حمایت خواهد کرد و سرمایه‌گذاری مشترک شناسا با صندوق نفت در شرکت پاترونت گواهی بر این موضوع است.

امید است همکاری‌هایی ازاین‌دست در حوزه انرژی، منجر به توسعه و بهبود فضای کارآفرینی کشور در حوزه صنعت شوند.