رویداد ارائه طرح به سرمایه‌گذار در حوزه معدن و صنایع معدنی، روز سه‌شنبه نهم آبان‌ ماه با همکاری شرکت شناسا، شرکت میدکو و شتابدهنده تریگ آپ در محل کافه سینرژی برگزار شد و پذیرای طرح‌های برگزیده فراخوان مشترک شرکت شناسا و میدکو بود.
شناسا با بیش از یک دهه تجربه در زمینه سرمایه‌گذاری روی طرح‌های نوآور، حوزه معدن را به‌عنوان یکی از حوزه‌های دارای مزیت ذاتی در کشور تشخیص داده و در مردادماه سال جاری با همکاری شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) فراخوان مشترک سرمایه‌گذاری طرح‌های معدن و صنایع معدنی را برگزار کرد.
طی این فراخوان، تا پایان شهریور امکان ارسال طرح توسط صاحبان ایده وجود داشت.
در نهایت، از بین طرح‌هایی که در سامانه تریگ آپ ثبت شد، 10 طرح به مرحله ارائه پیچ‌دک و داوری رسید. سپس، نهم آبان‌ماه جاری، رویداد بررسی طرح‌های این فراخوان برگزار شد و طرح‌ها توسط داورانی با تخصص سرمایه‌گذاری، فنی و حوزه تخصصی معدن از شرکت‌های شناسا، میدکو و تریگ‌آپ مورد ارزیابی قرار گرفت.
قابل ذکر است که فراخوان مشترک شناسا و میدکو با محورهایی چون تحول دیجیتال، احیای هیدروژنی، انرژی تجدیدپذیر، پودرهای فلزی و فناوری‌های مرتبط با ccuc منتشر شده بود.