دعوت به همکاری

شرکت شناسا به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود از میان واجدین شرایط پس از ارسال رزومه به آدرس الکترونیکی hr@shenasa.ir و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.

لطفا موقعیت شغلی مورد علاقه خود را در عنوان ایمیل درج فرمایید.

//]]>