دریافت جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت از انجمن مدیریت ایران توسط شناسا

سومین کنفرانس ملی فرهنگ‌ سازمانی با حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی و همچنین مراسم اعطای سومین جایزه مسئولیت ‌اجتماعی مدیریت، در تاریخ 2 و 3 بهمن، در دانشگاه خاتم برگزار شد.

در این کنفرانس مجید قاسمی رئیس محترم انجمن مدیریت ایران درخصوص جایگاه سرمایه ‌انسانی در تقویت قدرت اقتصاد مقاومتی، جمشید انصاری معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد لزوم ایجاد تغییر اساسی در مبانی و ارزش‌ها در نظام‌های اداری و همچنین جمعی از استادان و کارشناسان، دانشجویان و فعالان این حوزه در خصوص جنبه‌های مختلف فرهنگ ‌سازمانی و مسئولیت ‌اجتماعی به ایراد سخنرانی پرداختند.

در ادامه این رویداد مراسم اعطای سومین جایزه مسـئولیت اجتماعی برگزار شد. جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت، عنوانی است که هر ساله به شرکت هایی که از منظر مسئولیت اجتماعی و مبتنی بر ارزیابی رویكردها، فعالیت‌ها، اقدامات و نظام‌هایی که حائز دریافت این جایزه هستند اهدا می گردد.

شرکت شناسا در همین راستا موفق به دریافت جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت (MSR-AWARD) در سال 97 گردید. جایزه امسال، با بررسی 5 معیار «مسئولیت اجتماعی مدیریت بنگاه»، «مسئولیت های مالی و اقتصادی»، «مسئولیت های قانونی»، «مسئولیت های اخلاقی» و نیز «مسئولیت های داوطلبانه و بشردوستانه» به مجموعه های واجد شرایط اعطا گردید.

شناسا همچنین با اجرای برنامه های عملیاتی مشخص در حوزه حمایت مادی و معنوی از رویداد های زیست بوم کارآفرینی، در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی شناسا در انتخاب طرح های کسب وکاری، راه اندازی بستر سرمایه گذاری جمعی فاندوران (fundorun.com) ، همکاری با موسسات خیریه در خصوص هدایای سازمانی، ایجاد بستر های الکترونیکی به جهت کاهش مصرف کاغذ، اختصاص بودجه های رفاهی و ورزشی، طرح پایش سلامت همکاران شناسا، و اقداماتی از این دست، فعالیت های خود در مبحث مسئولیت اجتماعی را توسعه داده است.