حامد ساجدی ، مدیر عامل شناسا: درک روند‌های فناوری در کشور خوب بوده اما تحلیل آن موضوعی مهم‌تر است.

چهارمین جشنواره فناوري اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف موسوم به IT Weekend در تیرماه 97 در مجموعه دانشگاه شریف برگزار گردید. در این برنامه، افراد سرشناس حوزه فناوري اطلاعات، تجربیات خود را در قالب سخنرانی هاي کوتاه با مخاطبان به اشتراك گذاشتند.

در آیین افتتاحیه این رویداد ساجدی به اهمیت انتخاب موضوع و فهم یک روند در حوزه کسب و کارهای نوآورانه اشاره داشته و تحلیل یک روند را مهمتر دانستند. ایشان با بیان اینکه در برخی حوزه‌ها، شناسایی و درک روند‌ها به درستی انجام شده اما در نهایت کسب و کارها به سمت و سویی دیگر متمایل شده، مشکل را در تحلیل سطحی این موضوعات و شناسایی نادرست فرصت‌ها عنوان نمودند

مدیر عامل شناسا همچنین با اشاره به برخی تجربیات این شرکت به ویژه در حوزه توسعه کسب و کار‌های مبتنی بر چاپ سه بعدی، به شکلی روایی در خصوص چرخش در ماهیت کسب و کار‌ها و دستیابی به فضاهای جدید پرداختند و اضافه کردند که پذیرش اشتباه در بنیان یک کسب و کار نیازمند شجاعت است و این شجاعت در ادامه مسیر رشد شرکت‌های نوپا یک ارزش محسوب می‌گردد.

این رویداد با همکاری آزمایشگاه یادگیري فناوري اطلاعات دانشگاه شریف (لایتک)، سازمان فناوري اطلاعات ایران (پارک پردیس) و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.