کسب تندیس بلورین جایزه بین المللی مدیریت دانشی KM4D توسط شرکت شناسا

جایزه مدیریت دانش

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی KM4D (با رویکرد رهبری دانشگران) در تاریخ ۸ مهر ماه سال ۹۹ در دانشگاه خاتم برگزار گردید. این رویداد باهمکاری انجمن مدیریت ایران و انجمن مدیریت دانش اتریش و با حضور جمعی از اساتید و خبرگان این حوزه طراحی شده است.

امروزه مدیریت دانش نقش به سزایی در ایجاد اقتصاد دانایی محور داشته و سازمان ها به دنبال استقرار آن در جهت خلق ارزش در سطح ملی و بین المللی می باشند. مدیریت دانش یک سیستم مدیریتی است که به دنبال مدیریت صحیح دانش حاصل از سرمایه های انسانی، سرمایه های سازمانی و ارتباط با ذی نفعان می باشد، این سرمایه ها در چارچوب مدیریت دانش، شناسایی، خلق و ثبت شده و در جهت خلق ارزش در سطح ملی و بین المللی به اشتراک گذاشته می شوند مدل ارزیابی مدیریت دانش برخلاف سایر مدل ها در صدد تحقق میزان توسعه سازمان ها در سطح استانی، ملی و جهانی بوده و براساس معیارهای تعیین شده، سازمان ها را مورد ارزیابی قرار می دهد، سازمان هایی که در جهت توسعه دانش نقش به سزایی داشته اند، توانستند از این مدل در جهت جاری سازی و ارزیابی استفاده نموده و در مراسم بین المللی اهداء جایزه مدیریت دانش شرکت نمایند.

در همین راستا و توجه جدی مدیریت مجموعه شناسا به این حوزه و ماهیت مأموریت و عملکرد شرکت شناسا، با ممیزی و ارزیابی صورت گرفته، شرکت شناسا موفق به دریافت تندیس بلورین گردید.

از اهداف مدیریت دانش می‌توان به تضمین تکرار موفقیت، افزایش سرعت یادگیری، جلوگیری از دوباره‌کاری، تقویت روحیه تیمی سازمان، افزایش بهره‌وری سازمان، حفاظت از سرمایه‌های فکری و بهبود جریان دانشی اشاره کرد.

سخنرانی افتتاحیه کنفرانس با حضور جناب آقای دکتر مجید قاسمی رئیس شورای سیاست‌گذاری کنفرانس و رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت ایران همراه بود. در ادامه جناب آقای دکتر بیژن خرم با محوریت رهبری دانشگران و نخبگان با رویکرد سیستمی موضوعات مرتبط را بررسی کردند.آقای دکتر مهدی شامی زنجانی تفکر دیجیتال و کلید رهبری تحول‌آفرین در عصر حاضر پرداختند. پروفسور دالکر موضوعات مرتبط به عوامل موفقیت در دولت دانش محور را مورد بحث قرار دادند و آقای دکتر محسن قدمی موضوع مدیریت دانایی را بررسی کردند. دکتر برندنر و دکتر پورمند از دیگر سخنرانان این کنفرانس بودند.

گفتنی است شناسا در دوره پیشین این جایزه، موفق به دریافت گواهینامه دو ستاره گردیده بود که با اهتمام این مجموعه، جایزه ی دریافتی دو پله ارتقا یافته و تندیس بلورین به مجموعه شناسا اهدا شد.

//]]>