امضاي ٣ تفاهم نامه همكاري در الكامپ ٩٨

در راستاي توسعه فعاليت هاي مجموعه شناسا و هم افزايي با ساير سازمانهاي موثر در اكوسيستم كشور، در طي زمان برگزاري رويداد سه تفاهم‌نامه همکاری مشترک بين تريگ‌آپ و مجموعه‌هاي فعال منتخب زيست بوم كارآفريني به امضا رسيد.

 تفاهم نامه اي در راستای توسعه حوزه کارآفرینی فناوری های ورزشی و سلامت در جهت ایجاد هم افزایی و همکاری مشترک در زمینه توسعه اکوسیستم کارآفرینی فناوری های ورزشی و سلامت، توسعه سیاست های اقتصاد دانش بنیان و حمایت از ایده‌ها، مابين شتاب دهنده تریگ آپ و پژوهشگاه علوم ورزشی به امضا رسید.

تفاهم نامه ديگري در زمینه توسعه زیست‌بوم کارآفرینی انرژی کشور، ایجاد هم‌افزایی و همکاری مشترک در زمینه توسعه اکوسیستم کارآفرینی فناوری های مرتبط با حوزه انرژی،  حمايت از طرح های فناورانه با هدف سرمایه‌گذاری های مشترک در حوزه انرژی، برگزاری رویدادهای کارآفرینی، فراهم‌سازی زیرساخت و تعاملات مشترک بین شتابدهنده تریگ آپ و شتابدهنده آی‌تک به امضا رسید.

تفاهم نامه اي نيز مابین شتابدهنده تریگ آپ و شركت ابر آروان از مجموعه هاي موفق در اكوسيستم كارآفريني كشور در راستای تقویت زیست‌بوم کارآفرینی و نوآوری و ارایه خدمات هرچه بهتر به استارتاپ‌ها و همچنین ارایه سرویس‌های متنوع زیرساخت ابری و با کیفیت جهت رشد استارتاپ‌های شتابدهنده تریگ آپ از طرف ابرآروان بصورت رایگان برای مدت یکسال به امضا رسید.