اعطای نشان طلایی و رتبه اول حوزه سلامت در نخستین رویداد رقابت علمی کنز به شرکت پداسیس

در اولین دوره رقابت، با پایان داوری در 5 کمیته تخصصی، از میان بیش از 1000 طرح دریافت شده از کشور‌های اسلامی، 15 اثر را به عنوان آثار منتخب اولین دوره رقابت علمی کنز برگزیده شدند.
از میان منتخبین این برنامه، رتبه نخست بخش سلامت و نشانی طلایی این رویداد ‌به شرکت پداسیس اعطا شد.

این رقابت برای پژوهشگران زیر 45 سال مسلمان، درپنج حوزه‌‌ی سلامت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آب و محیط زیست، انرژی و اقتصاد برگزار می‌‌شود. ارائه راهکارهای مبتنی بر علم برای پاسخ به مسائل جوامع بشری یکی از ویژگی‌‌های مهم جهت داوری آثار است.
جایزه کنز علاوه بر توجه به جایگاه علمی طرح، تمرکزی ویژه بر کاربرد طرح‌ها و عملیاتی بودن آنها دارد. از این‌رو انتخاب شرکت پداسیس از بعد عملیاتی بودن طرح نیز اهمیت زیادی دارد. این شرکت، علاوه بر کسب رتبه برتر در بخش سلامت موفق به کسب مقام اول در بین ۵ حوزه این دوره از رقابت‌های کنز شد.

خاطر نشان می‌سازد شرکت پداسیس، یکی از شرکت‌هایی است که با حمایت و سرمایه‌گذاری مجموعه شناسا، به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری جسورانه گروه مالی پاسارگاد، توانسته‌است با طراحی و تولید ربات اسکلت خارجی (با نام تجاری اکسوپد) امید تازه‌ای در جامعه معلولین از ناحیه دو پا ایجاد کند. این محصول تخصصی امکان راه رفتن دوباره را برای این دسته از توانیابان فراهم می‌سازد.