اخذ جایزه بین المللی مدیریت دانشی KM4D توسط شرکت شناسا

دومین دوره جایزه بین المللی مدیریت دانشی KM4D (با رویکرد مدیریت منابع) در تاریخ 8 مهر ماه سال 98 در دانشگاه خاتم برگزار گردید. این مدل جایزه مدیریت دانش توسط انجمن مدیریت دانش کشورهای اتریش، هلند و سوئیس طراحی و تدوین شده است.

امروزه مدیریت دانش نقش به سزایی در ایجاد اقتصاد دانایی محور داشته و سازمان ها به دنبال استقرار آن در جهت خلق ارزش در سطح ملی و بین المللی می باشند. مدیریت دانش یک سیستم مدیریتی است که به دنبال مدیریت صحیح دانش حاصل از سرمایه های انسانی، سرمایه های سازمانی و ارتباط با ذی نفعان می باشد، این سرمایه ها در چارچوب مدیریت دانش، شناسایی، خلق و ثبت شده و در جهت خلق ارزش در سطح ملی و بین المللی به اشتراک گذاشته می شوند مدل ارزیابی مدیریت دانش با رویکرد مدیریت منابع برخلاف سایر مدل ها در صدد تحقق میزان توسعه سازمان ها در سطح استانی، ملی و جهانی بوده و براساس معیارهای تعیین شده، سازمان ها را مورد ارزیابی قرار می دهد، سازمان هایی که در جهت توسعه دانش نقش به سزایی داشته اند، توانستند از این مدل در جهت جاری سازی و ارزیابی استفاده نموده و در مراسم بین المللی اهداء جایزه مدیریت دانش شرکت نمایند.

در راستای توجه جدی مدیریت مجموعه شناسا به این حوزه و ماهیت مأموریت و عملکرد شرکت شناسا، با ممیزی و ارزیابی صورت گرفته شرکت شناسا موفق به دریافت این گواهی نامه از طرف انجمن مدیریت ایران گردید.

 این کنفرانس با همکاری دانشگاه خاتم، انجمن مدیریت دانش اتریش و مشارکت بین المللی مدیریت دانش کشور و با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی و سخنرانی دکتر مجید قاسمی ریاست کنفرانس، دکتر جمشید انصاری ریاست سازمان اداری استخدامی کشور  و دکتر آندراس برندنر ریاست انجمن مدیریت دانش اتریش برگزار گردید.