پرواز روح

معرفی شرکت

پرواز روح یک بازی به سبک ماجراجویی است تفاوت این بازی با دیگر بازی‌ها در مکانیسم عملکرد آن است. شخصیت بازی می‌تواند روح خود را از بدن جدا کند و با استفاده از آن، کنترل اجسام اطراف خود را به دست گیرد.

برند تجاری: پرواز روح

حوزه فعالیت اصلی: بازیهای موبایلی

 

 

وب سایت

دستاوردها