پارس زیست الکترومغناطیس

معرفی شرکت

شرکت پارس زیست الکترومغناطیس با هدف تولید و ارائه خدمات در بخش تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی برپایه الکترومغناطیس در دو حوزه تراواسازی و مهندسی ذهن مشغول به فعالیت است. فعالیتهای این شرکت به شرح زیر است:

 • تراواسازی الکتریکی و مغناطیسی(پارس تراوا)
 • تولید سیستم‌های آزمایشگاهی تحقیقاتی الکتروپوریشن، کٌوِت‌های پالس‌دهی سلولی و الکترودهای حیوانی
 • روش الکتروکموتراپی با تجهیزات تولیدی این شرکت در فاز تحقیقات بالینی
 • تراواسازی مغناطیسی تحقیقات پیش کلینیکی در درمان تومورهای عمقی، تراواسازی سد خونی مغز
 • مهندسی ذهن (پارس توان‌افزای ذهن)
 • طراحی و پیاده‌سازی بازی‌جدی به منظور درمان کودکان مبتلا به اوتیسم از طریق تجویز پزشک و دوراپزشکی.

 

برند تجاری: پارس تراوا

حوزه فعالیت اصلی: تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مبتنی بر امواج الکترومغناطیس و توان افزایی ذهن

 

وب سایت

دستاوردها

 
 • درمان شش تومور در فاز کلینیکی
 • تولید شش هزار قطعه کوت در داخل کشور
 • فروش دستگاه الکتروپوریشن و لوازم جانبی به مراکز تحقیقاتی کشور
 • شرکت برتر در بخش درمان در اولین مسابقه بین المللی استارت آپهای حوزه سلامت کشورهای جهان اسلام
 • همکاری جهت راه اندازی اولین سایت الکتروکموتراپی