موزیکا

معرفی شرکت

فعالیت استارتاپ موزیکا در زمینه موسیقی بود.

برند تجاری:

حوزه فعالیت اصلی: سرگرمی

 

 

وب سایت

دستاوردها