مدیریت پروژه‌های آب و برق پاسارگاد

معرفی شرکت

خشكسالي و كمبود بارش در دشتهاي كشور از یک سو و نياز كشاورزان به آب‌هاي زير زميني از سوی دیگر اين نياز را به وجود آورده است كه بتوان با بهره برداري هدفمند از این منابع در بخش كشاورزي، مصرف كنندگان را به استفاده بهينه از منابع‌ آب و انرژي ترغيب كرد. توسعه دانش مدیریت منابع آب‌های زیرزمینی و حضور در پروژه های بزرگ اجرا و بهره‌برداری کنتورهای هوشمند آب و مدیریت منابع آب کشاورزی در قالب EPCF،  منجر به تعامل بیشتر دو شرکت شناسا و رهروان سپهر اندیشه و تولد شرکت پرآب شد. توسعه الگوی دشت متعادل پایدار به عنوان راه حل ویژه مجموعه پرآب برای حل بحران آب کشور، ایده محوری شرکت پرآب بوده‌است.

برند تجاری: پرآب

حوزه فعالیت اصلی: مدیریت پروژه‌های مرتبط با آب و برق

 

وب سایت

دستاوردها

 
  • امضای قرارداد با وزارت نیرو برای ارزیابی نرم افزارهای حوزه آب و انرژی
  • قرارداد امکان سنجی راه اندازی بازار آب در دشت خواف