ماشین‌های هوشمند هزاره سوم

معرفی شرکت

ساخت پرینترهای 3 بعدی

برند تجاری: sm3m

حوزه فعالیت اصلی: ساخت پرینتر 3بعدی

 

 

وب سایت

دستاوردها