قلمستون

معرفی شرکت

قلمستون یک شبکه‌ی آموزشی آن‌لاین بود که سعی داشت محتوا را به صورت تعاملی و استاندارد در اختیار کاربر قرار دهد.

برند تجاری: قلمستون

حوزه فعالیت اصلی: آموزش آنلاین

 

 

وب سایت

دستاوردها