راهکار هوشمند امن

معرفی شرکت

شرکت راهکار هوشمند امن (رها) از سال ۱۳۹۷ و با هدف ارائه‌ی سرویس و محصولات امنیت سایبری فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت با ارائه‌ی محصول‌ها و سرویس‌های حوزه‌ی امنیت شبکه و زیرساخت، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا از زیرساخت خود در بالاترین سطح امنیت در برابر حملات و تهدیدها محافظت و با شناسایی و برطرف کردن نقاط نفوذ، از بروز حمله جلوگیری کنند. تیم امنیت رها با داشتن دیدگاه جامع نسبت به امنیت یک سازمان و با بهره‌گرفتن از دانش، تخصص و تجربه‌ی خود، اقدام به ایمن‌سازی زیرساخت سازمان‌ها در سطح‌های مختلف می‌کند. این تیم هم‌چنین با اجرای تست نفوذ، نقاط ضعف امنیتی زیرساخت‌ها را شناسایی ومعرفی و از طریق سرویس امن‌سازی، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا این نقاط را در سطح‌های مختلف زیرساخت از بین برده و هم‌چنین در طراحی ساختار‌های بعدی، معماری امنیت را رعایت کنند. در هنگام بروز تهدید‌ها و حمله‌ها روی زیرساخت سازمان‌ها، این تیم با استفاده از تجربه و تخصص خود در این زمینه، نخست نوع حمله را شناسایی می‌کند و پس از تشخیص نقاط آسیب دیده و با بررسی زیرساخت فعلی، راهکار‌هایی را برای جلوگیری از حمله‌های مجدد و به طور کلی ارتقای امنیت زیرساخت و شبکه‌ی سازمان ارائه می‌دهد.

برند تجاری: امنیت سایبری رها

حوزه فعالیت اصلی: امنیت سایبری

 

وب سایت

دستاوردها

 
  • تحقق KPI ۲۲ ماهه(کل KPI) در عرض ۸ ماه
  • اخذ مجوز‌های امنیت
  • توسعه‌ی اولین پلتفرم شناسایی حملات پیچیده در ایران (EDR) و شناسایی چندین حمله پیچیده