حضور نمایندگان شناسا در کمیته علمی رویداد تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته ایران

رویداد تجاری سازی فناوری های پیشرفته ایران در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تاریخ 5 اسفند سال جاری، با حضور صاحبان ایده و فناوری های پیشرفته، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان برگزار گردید.

این برنامه با هدف پیوند بین صنعت‌گران داخلی و صاحبان ایده و همچنین حضور برخی میهمانان بین المللی، طی اقدامی مشترک بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا برگزار شد. همچنین در این رویداد، 20 طرح در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی معرفی شد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست با نگاهی گذرا به وضعیت کنونی اقتصاد کشور و تأکید بر وجود برخی محدودیت‌های ناشی از شرایط تحریم، به تشریح وضعیت شکاف تکنولوژیک میان ایران و دیگر کشورها پرداخت.

در این رویداد، یک پنل تخصصی نیز با حضور دکتر حامد ساجدی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری شناسا برگزار گردید. دکتر ساجدی در این نشست، به نمایندگی از کمیته علمی رویداد تجاری سازی فناوری های پیشرفته ایران، فعالیت های آتی دبیرخانه و طرح سینرجیوم را معرفی کردند و اظهار داشتند برای ضرورت ایجاد هم افزایی و حل مسائل مرتبط، حتما باید نـهـادهای متفاوت و مکملی کنار هم قرار بگیرند که شاید این رویداد، یک نشانه خیلی خوب از این هم افزایی باشد. ایشان با اشاره به وجود رویدادهای دانشگاهی متعدد در غیاب اهالی صنعت اظهار داشتند که باید صاحبان صنعت، صاحبان دانش و فناوری و نهادهای صاحب سرمایه در کنار یکدیگر قرار گرفته تا پازل کاملی متشکل از نهادهای منتورینگ و مشاور ایجاد گردد. این هم افزایی و سینرژی مستلزم این است که به همدیگر اعتماد کنیم و گفتگویی سازنده بین اجزای مختلف اکوسیستم را برقرار نماییم.

حامد ساجدی همچنین بیان داشتند، اعتقاد داریم که دولتها باید موانع را بردارند و زیرساختها را فراهم کنند تا مردم بتوانند کشور را از وضعیت حاضر عبور داده و به سمت آینده ای قابل افتخار نزدیک کنند. تبلور وجود مردم در بخش خصوصی خود را نشان می دهد قطعا تشکلها و نهادهایی که برخواسته از بخش خصوصی هستند امید بیشتری فراهم می کنند و اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی می تواند منشأ سیاست گذاری مثبتی در این حوزه باشد.

در انتهای این برنامه طرح های برگزیده از سمت نمایندگان صنعت، کمیته علمی و یک هیئت داوری و جوایز نقدی و لوح تقدیر رویداد را دریافت کردند.