اعطاء جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت به شرکت شناسا

شرکت شناسا در چهارمین دوره جایزه مسئولیت‌ اجتماعی مدیریت که هر ساله به همت انجمن مدیریت ایران و با همکاری دانشگاه خاتم برگزار می شود بدلیل اهتمام در زمینه مسئولیت های اجتماعی، پایبندی به تعهدات و اهداف و برنامه ریزی های منسجم موفق به دریافت تقدیرنامه 1 ستاره شد.
این کنفرانس هر ساله با هدف تشویق بنگاه‌ها به شناسایی مسئولیت های اجتماعی شان و ایفای نقش موثر در این رابطه و شناسایی و معرفی تجارب برتر مدیریتی سازمان های ایرانی در حوزه مسئولیت اجتماعی و تبادل تجربیات موفق برگزار می شود.
جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت مبتنی بر ارزیابی رویكردها، فعالیت‌ها، اقدامات و نظام‌هایی می‌باشد که حول معیارها و محورهای مدل چهار بعدی مسئولیت اجتماعی کارول (Carrol CSR Model) که به عنوان مدل پایه این جایزه در نظر گرفته شده است، می باشد. در این فرآیند وضعیت سازمان‌ها و شرکت‌ها از حیث دستاوردها، موفقیت‌ها و عملکرد آن‌ها توسط گروهی از ارزیابان ماهر، باتجربه و بر اساس “مدل جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت” و میزان دستیابی‌شان به انتظارات تعریف شده در مدل جایزه بررسی می‌شود.

پنج حوزه مسئولیت‌های مدیریت بنگاه، مسئولیت‌های مالی و اقتصادی، مسئولیت‌های قانونی، مسئولیت‌های اخلاقی و مسئولیت‌های داوطلبانه و بشردوستانه در این مدل مورد بررسی و سنجش ارزیابان قرار می گیرد.

گفتنی است چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ‌ سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش‌های اجتماعی و مراسم اعطای چهارمین جایزه مسئولیت‌های اجتماعی مدیریت در روز‌های ۱ و ۲ بهمن سال ۱۳۹۸ به همت انجمن مدیریت ایران و در دانشگاه خاتم برگزار شد. در این کنفرانس دو روزه با برگزاری سخنرانی‌ها و نشست‌های تخصصی، در خصوص موضوعات مختلف مدیریت، فرهنگ سازمانی، تعالی، مسئولیت‌های‌اجتماعی و … به بحث و تبادل نظر پرداخته‌شد و همچنین جایزه مسئولیت‌های اجتماعی مدیریت به سازمان‌های برگزیده و مطرح در این حوزه اهدا شد.