ما چگونه کار می کنیم

دریافت فرم‌ طرح نوآورانه


—   ویژه اشخاص حقیقی

کارآفرینان گرامی می توانند فرم مربوطه اطلاعات خود را در سامانه ثبت طرح نوآورانه شناسا به آدرس زیر ثبت نمایند و پس از تکمیل به صورت تلفنی با کارشناسان ما در ارتباط باشند.

سامانه ثبت طرح شناسا

دریافت فرم‌ شرکت‌ها


—  ویژه اشخاص حقوقی

کارآفرینان گرامی می توانند فرم مربوطه اطلاعات خود را در سامانه ثبت طرح نوآورانه شناسا به آدرس زیر ثبت نمایند و پس از تکمیل به صورت تلفنی با کارشناسان ما در ارتباط باشند.

سامانه ثبت طرح شناسا

پیگیری تلفنی


—   اشخاص حقیقی و حقوقی

در مرحله ارزیابی فرصت پیگیری مرحله به مرحله به جهت تبادل شفاف اطلاعات و ارائه آخرین وضعیت بررسی طرح کسب و کاری وجود خواهد داشت

//]]>